logo1

Työkokemus

Työterveyslaitos Kuopio: työhygienian palvelu, koulutus ja tutkimus vv. 1976-2013
Erikoistumisala: fysikaalinen työhygienia

Tekes: Innovaatiosetelin palveluntarjoaja

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan.
Innovaatiosetelillä voi ostaa uutta tietoa ja osaamista.
Tekes on hyväksynyt minut innovaatiosetelin palveluntarjoajaksi.
Innovaatiosetelin palveluntarjoajat

Koulutus:

Terveysteknikko 1976, Mikkelin teknillinen koulu
FM, työhygienia pääaineena 1991, Kuopion yliopisto
Opettajan pedagoginen pätevyys 1999, Jyväskylän ammattillinen opettajakorkeakoulu
FT 2005, Kuopion yliopisto, väitöskirja: High-Frequency Vibration and Noise in Dentistry

Laatualan erikoisosaaminen:

Akkreditoidun melu- ja tärinälaboratorion laatuvastaava/varajohtaja vv. 1994-2013
FINASin tekninen arvioija akustiikan alalla vv. 1999-2013. FINAS on Suomen kansallinen akkreditointielin,
joka akkreditoi eli toteaa päteväksi laboratorioita, sertifiointielimiä, tarkastuslaitoksia, vertailumittausten järjestäjiä sekä ympäristö- ja päästökauppatodentajia.

Tarina ▼

Aloitin työurani Ruduksen betonitehtaassa Espoon Kivenlahdessa vuonna 1970.

Myöhemmin olin Työterveyslaitoksella Helsingissä tutkimassa ulkoilman saasteita.
Terveystekniikan opiskelu Mikkelin Tekussa toi näköalaa työsuojeluun, ja vuonna 1976 tulin vastavalmistuneena terveysteknikkona Työterveyslaitokselle Kuopioon työympäristöä tutkimaan.

Myöhemmät opiskelut Kuopion yliopistossa toivat lisäpätevyyttä, ja vuonna 2005 valmistui suuritaajuista tärinää ja melua käsittelevä väitöskirjani.
Taustanani on siten yli 35 vuoden työkokemus työolojen tutkimisessa.

Osaamisalueitani ovat eri toimialojen työympäristön riskien arviointi ja hallinta, kehittämishankkeet sekä koulutus.
Nyt yrittäjänä tarjoan kokemustani ja osaamistani työpaikkojen käyttöön.

Julkaisuja ▼

Laitinen S, Rytkönen E, Jumpponen M, Ojanen K: Työympäristöriskien hallinta tienvarsihaketuksessa. Tietoa työstä. Työterveyslaitos 2014. Raportti

Laitila J, Rytkönen E, Nuutinen Y: Kantojen, latvusmassan ja harvennuspuun murskaus tienvarsivarastolla kuorma-autoalustaisella CBI 5800 murskaimella. Metlan työraportteja 260. Metsäntutkimuslaitos 2013. Raportti

Nevala N, Pekkarinen A, Toivonen R, Rytkönen E, Sillanpää J, Laaksonen M-L: Ergonominen laboratorio. Työterveyslaitos 2012. 103 s. ISBN:9789518029673. Kirja

Rytkönen E: Uuden mittausmenetelmän kokeilu metsäkonetutkimuksessa. Metsätehon tuloskalvosarja 12/2011. Metsäteho Oy, Helsinki 2011. Tuloskalvosarja

Oksanen M, Rytkönen E: Puutavarakuorma-auton tärinän vähentäminen rengaspaineita säätämällä. Työympäristötutkimuksen raporttisarja 58. Työterveyslaitos 2011. Raportti

Rytkönen E, Vähänikkilä A: Renkaiden ilmanpaineiden alentamisen vaikutus metsäkoneen tärinään. Metsätehon raportti 215. Helsinki 2010. Raportti

Rytkönen E, Sorainen E, Oksanen M, Vähänikkilä A: Vibration exposure of fettlers. Proceedings of Fifteenth International Congress on Sound and Vibration (ICSV15); 2008 July 6-10; Daejeon, Korea.

Oksanen M, Sorainen E, Rytkönen E, Vähänikkilä A: Käsiin kohdistuvan tärinän vaikutusten vähentäminen valimotyössä. Osa I. Altistuminen. (Loppuraportti Työsuojelurahastolle). Työterveyslaitos, Kuopio 2007. Artikkeli

Rytkönen E, Sorainen E. Vibration measurements of dental handpieces using laser method. Proceedings of Euronoise 2006. Tampere.

Vähänkkilä A, Sorainen E, Taattola K, Rytkönen E: Maataloustraktorien tärinä ja melu (Loppuraportti Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle). Työterveyslaitos, Kuopio 2006.

Rytkönen E, Sorainen E, Leino-Arjas P, Solovieva S: Hand-arm vibration exposure of dentists, Int Arch Occ Env Health 79: 521-527, 2006. Väitöskirja

Sorainen E, Vähänikkilä A., Pasanen T., Rytkönen E. Vibration and noise of forest machine drivers. Proceedings of Inter-Noise 2005. Rio de Janeiro, Brazil. 2005.

Vähänkkilä A, Sorainen E, Rytkönen E, Pasanen T: Metsäkoneiden tärinä ja melu (Loppuraportti Työsuojelurahastolle). Kuopion aluetyöterveyslaitos, Kuopio 2004. Raportti

Sorainen E, Rytkönen E, Pasanen T: Noise level and sound insulation of industrial control rooms. Proceedings of Euronoise 2003 May 19-21, Naples, Italy.

Pasanen T, Rytkönen E, Sorainen E: Kiinteistönhoitokoneiden melu (Loppuraportti Ympäristöministeriölle). Kuopion aluetyöterveyslaitos, Kuopio 2003.

Sorainen E, Rytkönen E. High-frequency noise in dentistry. AIHA Journal 2002;63:231-233. Artikkeli

Sorainen E, Rytkönen E. Noise level and ultrasound spectra during burring. Clin Oral Invest 2002;6:133-136. Artikkeli

Rytkönen E, Sorainen E. Vibration of dental handpieces. AIHA Journal 2001;62:477-481. Artikkeli

Pasanen T, Rytkönen E, Sorainen E. Teollisuuden valvomojen fysikaaliset ympäristötekijät. (loppuraportti Työsuojelurahastolle). Kuopion aluetyöterveyslaitos, Kuopio 2001.

Rytkönen E, Sorainen E. High frequency vibration of new and used dental hand pieces. Proceedings of Seventh International Congress on Sound and Vibration (ICSV7); 2000 July 4-7; Garmisch-Partenkirchen, Germany.

Sorainen E, Soininen M, Rytkönen E. Optimaalisen melukotelon kehittäminen eri spektrityypeille (loppuraportti TEKES:ille ja OC-SYSTEM OY:lle). Kuopion aluetyöterveyslaitos, Kuopio 2000.

Sorainen E, Rytkönen E. Whole-body vibration of locomotive engineers. AIHA Journal 1999;60:409-411.

Rytkönen E, Sorainen E. Korkeataajuinen melu ja tärinä hammashoidossa. (loppuraportti Työsuojelurahastolle). Kuopion aluetyöterveyslaitos, Kuopio 1999.

Jonasson HG, Encl P, Sorainen E, Rytkönen E. Determination of emission sound pressure level and sound power level in situ. Project SMT-CT 96-2051. Borås:SP Swedish National Testing and Research Institute Acoustics; SP Report 1999:18.

Kokkola H, Soininen M, Sorainen E, Rytkönen E. Meluntorjunnan optimointi puutuotteiden valmistuksessa (loppuraportti Työsuojelurahastolle). Kuopion aluetyöterveyslaitos, Kuopio 1998.

Sorainen E, Penttinen J, Kallio M, Rytkönen E, Taattola K. Whole-body vibration of tractor drivers during harrowing. AIHA Journal 1998;59:642-644.

Sorainen E, Rytkönen E, Penttinen J. Veturin istuimen ja rungon tärinä. Kuopion aluetyöterveyslaitos, Kuopio 1995.

Sorainen E, Penttinen J, Kallio M, Rytkönen E, Taattola K. Lannerankaan välittyvät iskut traktorityössä. Kuopion aluetyöterveyslaitos, Kuopio 1993.

Sorainen, E. & Rytkönen, E.: Determination of Propagation Paths of Vibration in the Floor of a Control Room Using Vibration Intensity Measurements. Applied Acoustics 26(1989). 1-7.

Sorainen E, Rytkönen E: Sound intensity measurements in noise control of a mould plane. Proceedings of Inter-Noise 88, Avignon, France 1988, 723-726.

Sorainen E, Rytkönen E: Sound intensity measurements in noise reduction of an edge bander machine. Proceendings of Inter-Noise 87 Beijing, China 1987.

Miettinen, U., Rytkönen, E. & Husman, K.: Maanviljelijöiden melualtistus. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 180. Helsinki 1982. 21 s