logo1
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Konsultointipalveluja ja koulutusta työpaikoille ja työterveyshuolloille ▼

Taustanani on yli 35 v työkokemus Työterveyslaitoksessa Kuopiossa.
Osaamisalueitani ovat työympäristön riskinarviointi, kehittämishankkeet ja koulutus eri toimialoilla.

Työhyvinvoinnilla lisää tuottavuutta ja kilpailukykyä ▼

Työympäristön kannalta tärkeimmät ratkaisut tehdään jo suunnitteluvaiheessa. Hyvin suunniteltu työympäristö parantaa työn tuottavuutta ja taloudellista tulosta. Ennakoivan suunnittelun etuja ovat mm.

• tuotannon määrä kasvaa ja laatu paranee
• työntekijöiden viihtyvyys paranee ja poissaolot vähenevät
• tapaturmat vähenevät
Jokaisella työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma
• luo pohjan työpaikan järjestelmälliselle työsuojelutoiminnalle
• kattaa työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset
• lakisääteinen

Melun hallinta ▼

Ratkaisuja meluongelmiin mm. seuraavilla aihealueilla:

• altistuminen
• torjunta
• kuulonsuojelu
• teollisuusakustiikka
• toimistoakustiikka
• koulutus

Melu on häiritsevää tai vaarallista ääntä. Melun haittoja ovat mm.

• kuulovaurio
• stressi ja virheiden lisääntyminen
• kommunikaation vaikeutuminen
• tapaturmavaaran lisääntyminen

Milloin pitää huolestua melusta?

• jos keskustelu onnistuu vain huutamalla
• jos korvat soivat työpäivän jälkeen
• jos kuulet huonosti työpäivän jälkeen (ns. tilapäinen kuulonalenema)

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 85/2006

Huoneakustiikka ▼

Hyvä akustiikka parantaa työviihtyvyyttä ja helpottaa kommunikaatiota.

teollisuustilat
toimistot
luokkahuoneet
päiväkodit
hoitolaitokset ym.

Tärinän hallinta ▼

Ratkaisuja tärinäongelmiin mm. seuraavilla aihealueilla:

• altistuminen
• torjunta
• koulutus

Tärinä voi kohdistua käsiin esim. täriseviä käsityökaluja käytettäessä tai koko kehoon esim. työkonetta ajettaessa. Käsitärinän vaikutuksia ovat mm.

• kivut
• sormien puutuminen
• kylmänsiedon heikkeneminen
• valkosormisuus

Tärinän haitallisuutta lisäävät

• kylmyys
• kosteus
• tupakointi
• taukojen puuttuminen
• melu

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta.

Työhygieeniset mittaukset ▼

Mittaukset ovat tärkeä osa riskinarviointia. Palveluuni sisältyvät mm.

• mittausten suunnittelu ja toteutus
• tulosten tulkinta ja hyödyntäminen
• mittauskoulutus
• mittauslaitteiden hankinta

Tekes: Innovaatioseteli ▼

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan.
Innovaatiosetelillä voi ostaa uutta tietoa ja osaamista.
Tekes on hyväksynyt minut innovaatiosetelin palveluntarjoajaksi.

https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatiosetelin-palveluntarjoajat